Make your own free website on Tripod.com

Pilipino Bisayans in British Columbia

Dictionary of Philippine Birds

Dictionary of Exotic Animals in the Philippines
HOME
Dictionary of Philippine Fruits
Dictionary of Philippine Fishes and Shells
Dictionary of Philippine Vegetables
Dictionary of Philippine Trees and Plants
Dictionary of Philippine Birds
WORD OF THE WEEK
Dictionary of Philippine Flowers and Garden Plants

Dictionary of Philippine Birds

Cebuano -------- English

alimokon – brown fruit dove n.

aliyakyak – cuckoo-shrike n.

ananagsing – (klase sa langgam) Richard’s pipit

aniniho – Whistler n.

angugakugâ – leafbird n , Philippine leafbird

antolihao – (klase sa langgam) oriole n. , black-naped oriole ; Philippine oriole n. laing paglítok : tulihaw

babakua – Steere’s Pitta n.

baghak – slaty-legged crake n.

bagnok – Bush-hen n.

bagoko – (langgam nga hilabihan ka anyag ang kolor sa balahibo) Philippine trogon n.

bahaw – kwahao

bakaka – (daku nga matang sa tikarol ug daku kaayo ug sungo) stork-billed kingfisher n.

balao – bar-bellied cuckoo-shrike n.

balatok -(klase sa langgam) Philippine pygmy woodpecker n. laing paglítok : batok, balalatok

baliala – (langgam nga kusog mokaon ug hugaw sa tawo) pied fantail n.

balud – imperial pigeon n.

balud-itom – Metallic Pigeon n.

banog – hawk n. ; a. hawk-eagle n. b. brahminy kite n.

bangkiyod – gray wagtail n. laing ngalan: ananakyod

bulay-og – (matang sa langgam nga ang mata gilibutan ug puti nga balahibo) white-eye n. , silver-eye n.

bibi – muscovy duck n. , musk duck n.

boriringon – (matang sa gagmay nga langgam) tit n. ; elegant tit n.

bugaungon – (klase sa langgam) triller n. ; pied triller laing ngalan: salaksak

bukao – Philippine hawk-owl n.

buntog – button-quail n. Genus: Turnix ; barred button-quail n. , bustard quail n. laing termino: pogo , ombok

dasak – (matang sa langgam nga tag-as ug tiil ug ikog, ug magpuyo sa baybay nga daghang kakahoyan) painted-snipe n. ; greater painted-snipe n.

dondonay –(langgam nga maanindot ang pagka-berde sa kolor)Nicobar Pigeon n.

dugwak – (matang sa dagku nga langgam nga pamilya sa langgam nga yoho) heron n. Genus: Ardea ; purple heron n. , man-o’-war bird n.

gaas-gaas – tit-babbler n. Genus: Macronous ; brown tit-babbler n.

gakit – (matang sa itik-ihalas nga ganahan magbatog sa kahoy ug magtaghoy samtang maglupad) whistling duck n.

galansiyang – glossy starling n. Genus: Aplonis ; Asian glossy starling n.

gamao – (matang sa langgam nga dunay susama ug tiil sa itik, kusog molangoy ug mosawom sa tubig aron manakop ug isda) grebe n.

gitgit – wood-swallow n.

goryon – Eurasian tree sparrow n.

hagomhom – pink-bellied imperial pigeon n.

ituman – (matang sa tikling nga daw gamay nga mungaan ang hitsura ug nagpuyo sa tubigan nga lugar) moorhen n.

kalabiao – horseshoe bat n.

kamantigon - (klase sa langgam nga kusog manakop ug manglupad nga insekto) flycatcher n. , mangrove blue flycatcher Genus:

kamasu – Philippine mallard n. , Philippine duck n.

kanaway – (matang sa langgam nga anha pirmi sa dagat) tern n. , sea swallow n. ;seagull n.

kiyaw – hill mynah n. Scientific name:

kábug – flying fox n. , fruit bat n. Family: Pteropodidae ; (kinadak-ang kulaknit sa kalibutan) Golden-crowned Flying fox

kalaw – rufous hornbill n. ; writhed hornbill , hornbill n.

karab-abuhon – (matang sa dagku nga langgam nga pamilya sa tikling) purple swamphen n.

kasay-kasay – silvery kingfisher n. , kingfisher n.

katala – cockatoo n. genus: Cacatua , Philippine cockatoo n. laing ngalan: abukay

kawkaw – (matang sa langgam sa kagabhion nga daw baki ang baba) frogmouth n.

kokok – coucal n. Genus: Centropus ; Philippine coucal laing ngalan: saguksuk

kompisao – (matang sa daku nga langgam nga tag-as ug pako, kusog molupad ug isda ang bugtong pagkaon. nabantog ang maong langgam sa pagpangilog ug pagkaon sa laing langgam) frigatebird n. Genus: Fregata ; lesser frigatebird n.

korokokok – zebra ground-dove n. , zebra dove n. , peaceful dove n.

korowakwak – (matang sa dagku nga langgam nga ka-pamilya sa tikling nga tag-as ug tiil) waterhen n. ; gallinule n. , white-breasted waterhen n. laing ngalan: bagwak

kulansi - kusi

kulkul - yellow-vented bulbul n. laing ngalan: tangulul, parago

kusi – hanging-parrot n. , colasisi n. laing ngalan: kulasisi, kulansi

kuwago – eagle owl n. genus: Bubo ; Philippine eagle owl

kwahao – (matang sa langgam nga segun sa mga tinuohan ang ilahang tingog timailhan nga moabot na ang ulan ug panahon na sa pagpananom) koel n. , rainbird n. laing ngalan: bahao
lapay – (matang sa dagku nga langgam nga magtikaw-tikaw sa kagabhion ug mubo ang liog) night-heron n.

lioko – Red-bellied Pitta n. laing ngalan: yokong

madre-madre – (klase sa daku langgam ug tag-as kaayo ug tiil) stork n. ; woolly-necked stork n.

mamomonggot – long-tailed shrike n. laing paglítok: berdugo

managoto - (klase sa langgam) flowerpecker n. laing ngalan: anayoto, panagoto

managuing – (matang sa parrot nga asul ang kolor sa ulo ug green ang lawas) blue-crowned racquet-tail n.

manaol – eagle n. , a. Philippine eagle n. b. (agila sa dagat) sea eagle n. ; white-bellied sea-eagle

manatad – common emerald dove n. laing paglítok: banatad

manok-ihalas – junglefowl n.

manunusok – (dagku nga matang sa langgam nga tamsi ug taas ug sungo) spiderhunter n.

martines – (matang sa langgam nga kapamilya sa galansiyang) chestnut-cheeked starling n.

maya – munia n. , mannikin n.

mayang-bungol – chestnut munia n. , chestnut mannikin n. ; Java sparrow n.

miit – (klase sa langgam) yellowish bulbul n.

mingok – giant scops owl n.

mukid – pinis

ngiwngiw – owl n. , grass owl n.

pagala – (daku ug puti nga langgam nga ganahan magpuyo sa tab-ang nga tubig) pelican n.; spot-bellied pelican n.

pato – mallard n.

pato del Mar – booby n.

pinis - bleeding heart pigeon n. , bleeding heart n.

purok-purok – (klase sa langgam nga sidlak ug kolor) bee-eater n.

pirot – bright-capped cisticola n.

pitpit – blue-headed fantail n.

pitopit – (matang sa langgam nga mahilig mangitlog sa salag sa laing matang sa langgam) cuckoo n. ; plaintive cuckoo n.

pitpitaw – (matang sa buntog) quail n. Genus: Coturnix ; blue-breasted quail n. laing ngalan: pitao

pokpok – (klase sa langgam) coppersmith barbet n. , coppersmith n.

puk – (matang sa langgam sa katunggan) snipe n. Genus: Gallinago ; swinhoe’s snipe n. , marsh snipe n.

punay – green pigeon n.

salak – dollarbird n. , roller n. laing ngalan: balisaksak

sal-ing – (klase sa langgam) coleto mynah n. laing ngalan: iling, coling

sáyao – (klase sa langgam) swift n. ; swallow ; treeswift n. laing ngalan: balinsasayao

sigigid – (klase sa langgam) brush cuckoo n.

sikub – Serpent-Eagle n. Genus: Spilornis ; Crested Serpent-Eagle; Philippine Serpent-Eagle

sili-sili – (matang sa langgam nga tag-as ug liog ug mosawom ilalom sa tubig aron manakop ug isda pinaagi sa pagtuhog ginamit ang ilahang mahait nga sungo) darter n.

siloy-itom – shama n. , black shama

siloy-itom ug pútî – magpie robin n.

sunod-amo – (matang sa langgam nga hayag nga pagka-asul ang kolor) fairy-blue-bird n. Genus: Irena ; Philippine fairy-blue-bird n.

tabon – susama ug dagway sa manok-ihalas apan mas-brown ang kolor ug hilabihan ka idlas) scrubfowl n. Genus: Megapodius ; tabon scrubfowl n.

tagak – talabong

tagmaya – Philippine bulbul

tagsing - laing ngalan: ananagsing

talabong - (klase sa langgam nga puti ang kolor ug hilabihan ka taas sa tiil) egret n.

talingting – a. (matang sa langgam daw tigib ang sungo, mugbo ug tiil ug pirmi sa katunggan) ruddy turnstone n.; b. (gagmay nga langgam nga dunay daw ring sa ilahang tabon-tabon sa mata) plover n. , ringed-plover

tambayugyug - ananagsing

tamsi – sunbird n. laing paglítok: tseweet

tangkawô – (klase sa langgam) nightjar n. ; Philippine nightjar scientific name: laing termino: taktaro , tungkawO, tukturr, tagolilong

tangulul - kulkul

tapayan – (langgam ngamay tapay ug halos kadaku sa gagmayng manok ug makit-an nga pirmi maglangoylangoy sa tubig-tab-ang ug kahumayan) watercock n. laing ngalan: toob-toob, tugtug, tuyud

taosi – hornbill n. , Visayan hornbill n. laing paglítok: talusi

tererekoy – pied bushcat n.

tarongan – yellow-wattled bulbul n. laing ngalan: piluk-piluk, lukilal

tibalas - (klase sa langgam) brown shrike laing paglítok: tibas

tighik – (matang sa tikling ug mas-anad kay sa ubang tikling ug pirmi sa lugar nga dunay tubig apil na ang kahumayan) crake n. Genus: Porzana ; white-browed crake n. laing ngalan : tikugas

tigsô -(klase sa langgam) striated grassbird n. laing ngalan: tirtiryok

tigwati – tailorbird n. Genus: Orthotomus , Philippine tailorbird n. laing ngalan: sagwati

tikárol – kingfisher n. : white-collard kingfisher : rufus-lored kingfisher

tikbahaw – (daku nga matang sa langgam nga tangkawo nga brown ug pontik-pontikon ang kolor) great eared nightjar n.

tikling – Rail n.

tikugas – tighik

tikwi – Buzzard n. ; Grey-faced Buzzard n.

tiktikrobong – zitting cisticola n.

tiut-tiut – Stint n. ; Long-toed stint n.

tohil – plover n. Genus: Pluvialis ; Asian golden-plover n.

tokmo – turtle dove n. Genus: Streptopelia ; spotted turtle dove n.

tukat – (matang sa langgam nga lapag ug mubo ang sungo) broadbill n.

tukwao – (dagku nga matang sa langgam nga pamilya sa mga pati ug magpirmi sa yuta) cuckoo-dove n.; reddish cuckoo-dove laing pangalan: tukgao, tubaon

tusing – racquet-tail n.

uwak – crow n.

uwak-bata – white-throated kingfisher n. Scientific name: Halycon smyrnensis ; common kingfisher

uwak-uwak – (matang sa langgam nga itom ang kolor ug gasanga ang ikog) drongo n. Genus: Dicrurus ; spangled drongo n. ; balicassiao n.

wowha - (klase sa langgam nga mubo ug pako ug ikog, apan tag-as ug tiil) pitta n. ; hooded pitta

yoho – (matang sa langgam nga tag-as ug tiil ug hilabihan kadaghan magpanon labi na sa katunggan ug tanke sa isda) heron n. , little heron n.

yohong pula – ( matang sa langgam nga pirmi magtago sa mga tag-as nga sagbot ug pirmi magsabad-sabad sa mga lugar nga dunay tubig sama sa pilapilan ug katunggan) cinnamon bittern n.

COPYRIGHT 2005. No part of this page shall be used for any publication without a written permission from the author.


Jeffrey Omambac
jessohms@telus.net

BisCan - Bisayang Canadian

COPYRIGHT 2005. No part of this page shall be used for any publication without a written permission from the author.


Jeffrey Omambac
jessohms@telus.net