Make your own free website on Tripod.com

Pilipino Bisayans in British Columbia

Dictionary of Philippine Fishes and Shells
Dictionary of Exotic Animals in the Philippines
HOME
Dictionary of Philippine Fruits
Dictionary of Philippine Fishes and Shells
Dictionary of Philippine Vegetables
Dictionary of Philippine Trees and Plants
Dictionary of Philippine Birds
WORD OF THE WEEK
Dictionary of Philippine Flowers and Garden Plants

Dictionary of Philippine Fishes and Shells

CEBUANO ------------ENGLISH

agokoy – fiddler crab n. , beckoning crab n. , fighting crab n.

alamang – paste shrimp n.

aloman – (matang sa isdâ nga tagsa ra magpanon dili kaayo interesado ang mga mananagat) one-spotted snapper n.

ambuhotan – pilot whale n. , blackfish n.

amomongpong - top shell n.

ampapagot – (matang sa isdâ nga susama ug klase sa pugot) triggerfish n.

ananambo – (matang sa gagmay nga isdâ nga masdagku sa bolinao ug kanunayng magkuyog ang láki ug báye) goby n.

ananapan – (matang sa isdâ nga ganahan magpuyô sa kagaangan nga mabaw, may-ong ug hitsura sa molmol bisan managlahi ang ilang matang. dili kaayo sila pagakuhaon sa mga mananagat) tripetail wrasse n.

aninikad –bear conch n.

anduhaw – (matang sa lamian nga isdâ nga silveron ang kolor, dunay itom nga budlis ug wala kaayo himbis) Indian mackerel n.

antulang/taklobo– giant clam n.

asohos – (klase sa isdâ) whiting n.

atsa-atsa - (matang sa kinhason) fan mussel n. , pen shell

awa – (klase sa isdâ) bandeng n. , a milkfish

bakasi – (matang sa isdang ubod, apan mugbô ug ngil-ad ug hitsura) moray n.

bakay – (usa sa mga matang sa gagmayng isdâ nga dali mahalin sa tyanggihan) threadfin bream n.

bakulan – (matang sa isdâ nga susama ug hitsura sa singî ug gútob) torpedo scad n.

bakwak – (matang sa isdâ nga mao ra nga klaseha sa indangan ug labahita) surgeonfish n.

badlon – longfin trevally n.

bag-angan - (matang sa isdâ nga bukogon ug adto magpuyo sa ilalom nga bahin sa lawod ug pirmi nga makuhâ sa pukot) silverbiddy n.

bagis – surgeonfish n.

bagongon – telescope-shell n.

bagulan – (matang sa pasayan) rough shrimp n.

baha-ulo – trevally , scad


balakiki - Pantropical Spotted Dolphin

balanban – (matang sa isdâ nga taas ug talinis ang sungo, kanunay makuhâ sa baling, palangre ug sinsoro) halfbeak n.

balanghutin – (matang sa isdâ nga daw sa pasayan ang mata ug ang kanipison sa lawas) shrimp goby n.

balantiyong – (matang sa isdâ nga may-ong sa dughanan ug kasagaran himoong bulad) slender rainbow sardine n.

balila - (matang sa isdâ nga tag-ason ngadaghan ug himbis, ug kusog motukob ug bolinao) wolf herring n.

balilan – whale shark n.

balo – (matang sa isdâ nga daut ug taason) flat needlefish n.


banagan – lobster n.

bangalao – (matang sa isdâ nga susama ug dagku sa tilapya, pulahon ug kolor nga dunay asul nga mga budlis sa lawas) blue-striped snapper n.

bantay-botbot – (gamay nga isda nga maanindot ug kabang nga kolor ug kasagarang ibutang sa aquarium) clownfish n. , anemone fish n.

bantol – scorpionfish n.

bantolon – (matang sa isdang-lapu-lapu nga ang kolor dagkung kabang sa puti ug lagom) camouflage grouper n.

barawan – squid

barilis – yellowfin tuna n.

barilis – (gagmay pa nga bariles) kawakawa n. , little tuna n.

barongoy - Black-finned flyingfish n.

bat-og – (matang sa nga tag-ason isdâ, daku ang panga ug mahait ang mga ngipon) barracuda n.

bika-bika – (gagmayng isdâ nga nindot ug kolor ug pnag-aquarium) damselfish n.

bidbid – ladyfish n.

binsulan – (matang sa pagi) Japanese devilfish n. , pygmy devilfish n.

boktutay – (matang sa dagku nga pasayan) banana prawn n.

bodboron – (matang sa isdâ nga susama ug gidak-on ug dagway sa gutob) red-tailed scad n.

bolínao– anchovy n. , anchovies plural

bolinabid – (matang sa gagmay nga isdâ nga daghang imbis ug pirmi makuhâ sa lawag ug likom-likom) round herring n.

bongkaras – Bryde’s whale n.

borot – (matang sa isdâ nga susama ug klase sa gutob) scad n.

budlat – (matang sa gagmay nga isdâ nga pirme sa kagaangan ug dunay tulo ka dalag nga budlis sa lawas) striped monocle bream n.

bugaong – tiger fish n. scientific name: therapon jarbua

bug-atan – (matang sa kinhason nga susama ug dagway sa tuway apan nindot ang pagka-puti ang kolor, ug nindot pang-adorno) venus clam n.

bulaknita – (matang sa isdâ nga magpuyô haduol sa mga gasang, ang uban duol sa katunggan ug ngil-ad ang hitsura) leatherjacket n. , filefish n. , tripodfish n.

bulan-bulan – (matang sa isdâ nga dagku ug himbis, motunga sa ibaba sadagat aron molanghap ug hangin) tarpon n. , oxeye n.

bulgan – (matang sa isdâ nga daku ug mata ug kapay ug kasagarang adto sa mabaw nga lugar sa dagat) bigeye n.

bulik – spotted eagle ray n.

bulok-bulok – (matang sa dagku nga kinhason) surf clam n.

bungkawil – (matang sa gagmay nga kinhason nga sinaw ang kabhang ug puti ang babaan) dog conch n.

bungo - – (matang sa isdâ, sama sa bulgan daku ug mata ug kapay ug kasagarang adto sa mabaw nga lugar sa dagat) bigeye n.

buwao – (klase sa kinhason) cowry n. , cowrie n.

kabalyas – (matang sa isdâ nga susama ug nawong sa potpot, apan masdaku, moduol sa mga pantalan, ug maga-panon ) herring scad n.

kabang – Risso’s dolphin n. , grampus n.

kabasi – (matang sa isdâ nga gamay ug laparon) gizzard shad n. , Western Pacific gizzard shad n. Scientific name:

kabayô-kabayô – seahorse n. ; piperfish n.

kadlitan- (klase sa gagmayng isda nga laparon sama sa indangan) surgeonfish n.

kalambangis – (matang sa isdâ nga susama sa alumnan ug maya-maya ug susama sa gidak-on sa tilapya) red snapper n.

kandiis – (matang sa kinhason nganipis ug kabhang, susama ug hugis sa tuway, apan nindot ang pagkaputi-puti sa kolor ug may kabang nga itom-itom ug nindot pang-adorno) lettered venus clam n.

kapal – (klase sa isdâ) sergeant major n.

kapinan – (matang sa kinhason nga mopilit sa báto) abalone n.

kásag – crab n. , bloodspotted crab n.

kasbo – (matang sa isdâ nga bukogon ug adto magpuyo sa ilalom nga bahin sa lawod ug pirmi nga makuhâ sa pukot) silverbiddy n.

kasili – (matang sa isdâ nga tag-as sama bitin) eel n.

kasway – sentinel crab n.

katambak – (matang sa lamian nga isdâ, puti ug unod ug kanunayng makuha sa pasol ug pamante) emperor n.

katuan – (pawikan nga berde ug lapad ang kabhang) green turtle n.

kiampe – (klase sa isdâ nga susama ug hitsura sa potpot) toothpony n.

kiampao – blue-spotted stingray n. , diamond ray n.

kibol – volute shell n.

kibang – (matang sa gagmayng isdâ nindot ug ninot ang kolor nga may-pagka-itom) damselfish n.

kibol – (matang sa kinhason nga bagâ ug kabhang, nindot ang kolor pang-adorno) volute n.

kikilo – (matang sa isdâ nga linginon may-pagka-dala ang kolor ug itom nga kabang, gikaingong lala ang kapay ug adto magppuyô sa pagatpatan ug tubing-tab-ang) spotted scat n.

kitong – rabbitfish n. , spotted spinefoot

kubal-kubal – (matang sa isdâ nga susama ug dagway sa gútob) scad n.

kubaw – (kasag nga maayong molangoy ug dili mahadlok ug tawo) swimming crab n.

kubotan – cuttlefish n.

kugtong – giant grouper n. , jewfish n. goliath grouper

kulampiros – (matang sa isdâ nga alibangbang nga dunay walo ka itom nga mibakos sa lawas ug nindot ibutang sa aquarium) eight-banded butterfly fish n.

kulisiw – (matang sa isdâ nga taason ug lawas, dali mailhan bisan sa ilawom sa dagat tungod sa daghang buslis sa iyang lawas ngadto na sa ikog) striped goatfish n.

kurosan – (matang sa gikaintapang iho nga gakuros ang simod) hammerhead shark n.

kuya – (matang sa kinhason) oyster shell n.

kuyog-kuyog – a juvenile parrotfish

dagatan – giant clam n. , smooth giant clam n.

dagoldol – (matang sa isdâ nga susama ug hitsura sa potpot) striped ponyfish n.

dagum-dagum – (matang sa isda nga daot ug tag-ason) pipefish n.

dahunan – (matang sa pagi) honeycomb stingray n.

dalapugan – (matang sa gagmay nga isda nga may-ong sa isdâ nga alibangbang ug kasagaran ibutang sa aquarium tungod sa iyang maanindot nga kolor) orbicular batfish n.

dalu-dalu – (matang sa kinhason nga mopilit sa punuan sa mga bakhaw) mud whelk n. , mangrove snail n.

dalupapa – the large purple-backed flying squid (lumyagan ang gamay)

danggit – white-spotted spinefoot n. , rabbitfish n.

danglay – (matang sa isdâ nga susama ug dagaway sa potpot, apan masdaku ug gamay) splendid ponyfish n.

diwit – hairtail n.

duyong – (klase sa higanting isdâ nga maorag ug hayop ug nawong) dugong n. , sea cow n.

ganting – (matang sa isdâ nga hayag ang pagkapula sa kolor, dagku ang mga mata ug himbis) squirrelfish n. , soldierfish

gapas-gapas – (matang sa isda nga igo-igo ang gidak-on nga dunay dalag nga pal-ak sa lawas ug adto magpuyo sa bonbonbon nga lugar sa dagat) saw-jawed monocle bream n.

galangan – leatherback turtle n.

galunggong - round scad n.

gasang – coral n.

gonggong –(isdâ nga susama ug nawong sa bugaong ug dunay upat ka itom-itom nga linya sa lawas) trumpeter perch n.

guno – silverside n. , atherine n.

halo-antasik – (klase sa isdâ) cobia n.

hinok – (matang sa gagmayng isdâ nga susama ug dagku sa tamban ug kanunayng magpadaplin sa dagat) goatfish n.

ibis – cardinal fish n. ; (matang sa gagmaynga isdang pang-aquarium nga ang dapit sa ikog puntikon ug itom, ang tungâ dunay sama sa bakus nga itom ug ang dapit sa ulo walay puntik) pajama cardinal fish n.

ilak – (matang sa isdâ nga magsunodsunod sa barko) rudderfish n.

imbaw – lucine n.

indangan – (klase sa gagmayng isda nga laparon ang lawas ug kasagaran itom ang kolor) surgeonfish n.

ipos-ipos – (matang sa isdâ nga may-pagka-orange ang kolor, usahay ibutang sa aquarium ug dili kaayo halinon sa tyanggihan) Oriental maori wrasse n.

islawan – (matang sa isdâ nga susama ug hitsura sa tilapya apan silver and kolor sa himbis) john’s snapper n.

ito – catfish n.

labahita – (matang sa isdâ nga may-ong sa indangan) surgeonfish n.

labayan - (isdâ nga susama ug matang sa isda tanlaron ganahan mag-inusara paglangoy ug mangunay sa pagpamugnô sa sama kaniya ug matang. May-pagka-silver ang kolor ug dunay itom nga budlis gikan sa mata ngadto sa lawas) zigzag wrasse n.

labungan – (matang sa isdâ nga pution, adunay lingin nga puntik sa lawas, adto sa kagaangan sa lawod magpuyô, apan ang gagmay pirmi sa pagatpatan) Russel’s snapper n.

lagan/lalagan – a snapper with a red beak

lalap – (matang sa isdâ nga susama ug matang sa danggit ug adunay gagmayng puntik nga kolor orange) gold-spotted spinefoot n.

lagaw – threadfin bream n.

lambay – blue crab n.

lambayawan – (matang sa isdâ nga magpanon ug usahay magpaduol sa mga pantalan kuyog sa mabagang duot. Kanunay nga makuhâ sa baling ug pasol. May-pagka-dalag ug berde ang kolor ug may-pagka-puti-sa tiyan. susama ug gidak-on ug hitsura sa singî) yellow-tailed scad n.

lampirong – (kinhason nga gigamit nga ang puti nga bayanan gigamit sa bintana sa mga karaang balay) windowpane oyster n. , windowpane shell n.

lapis – (matang sa isdâ nga mag-uban sa mabagang dúot ug may-ong-may-ong sa hitsura ug kolor sa baynsikol) needle-scaled queenfish n.

lawayan – striped ponyfish n.

lawihan – (matang sa gagmay nga isdâ nga mosulod sa tab-ang nga tubig, bisan sa mga linaw, himoon nga patis(tagalog), ug pirmi nga makuhâ sa pukot) whip-finned silverbiddy n.

lawong – (matang sa isdâ nga lala ang kapay) lion-fish n.

libgao – (matang sa isdâ nga susama ug dagway sa barongoy ug pirmi nga makuha sa baling ug lawag) striped sound herring n.

ligad – (dagku nga matang sa isda ug itom-itom ang kolor) tripetail n.

lilang – (matang sa gagmay nga isdâ nga may-ong sa tamban ug pirmi makuhâ sa basing) white sardinella n.

litob – ark shell n.

kandiis – (matang sa kinhason nganipis ug kabhang, susama ug hugis sa tuway, apan nindot ang pagkaputi-puti sa kolor ug may kabang nga itom-itom ug nindot pang-adorno) lettered venus clam n.

liwit – (matang sa isdâ nga daot ug taas) large hairtail n. , atlantic cutlassfish n.

lokihok - (matang sa isdâ nga gigamit nga paon sa pagpamasol ug bariles ug kanunay nga makuhâ sa bingwit sa gagmayng mananagat) banana fusilier n.

lokon – penaeid shrimp n.

lukot – (matang sa kinhason nga susama ug hitsura sa sisi) seahare n.

lumayagan – purple-backed flying squid n. (dalupapa kng modaku na)

lumba-lumba – dolphin n.

lúmod 1.– whale n.

lúmod 2.– bottle-nosed dolphin n. , bottle-nose porpoise n.


lupoy – (isda nga kasagarang kilawon) herring n.

lusay – (sagbot sa dagat) gulfweed n.

malangsi – herring n.

malapati – (matang sa isdâ nga puti ug unod, ang mga gagmay mosulod sa tubig-tab-ang ug bokana ug pirmi nga makuha sa baling) trevally n.

maming – (klase sa isdâ nga susama sa lapulapu ug may-pagka-pula ug pagka-asul ang kolor) humphead wrasse n.

mamsa – (matang sa isdâ nga lapad ug daku) African pompano n.

manan-aw – (matang sa isdang-lapulapu nga itomon ang kolor ang may puti nga puntik sa lawas) white-spotted grouper n.

mangagat – (matang sa lamian isdâ nga priming makuha sa pagatpatan) rock salmon n. , mangrove red snapper n.

masinaw – (matang sa pagi) bentfin devil ray n. , lesser devil ray n. , smooth-tailed mobula n.

maya-maya – (matang sa isdâ nga susama ug gidak-onsa tilapya, pulahon ug kolor ug bugdo ang búkobúko) humpback red snapper n.

mestisa – (matang sa pasayan) endeavour shrimp n. : greasyback shrimp n.

milo-milo – (usa sa lamian nga matang sa lapu-lapu nga daku ug kapay ug nindot ang mga pontok nga itom ug puti sa lawas) humback grouper n. , humback hind n.

mólmol – (klase sa isda nga nagapuyo ilawom sa bato) parrot fish n.

mongaw – (matang sa isdâ nga ang kolor puro budlis nga itom ug puti) large-toothed cardinal fish n.

mo-ong – cardinalfish n.

munggit – (matang sa isdâ nga mao rang klaseha sa indangan ug labahita) surgeonfish n.

ngisi-ngisi – (matang sa gagmayng danggit nga tunokon ang kapay) little spinefoot n. , rabbitfish n.

nukos – big-finned reef squid n.

pak-an – (matang sa isdâ nga susama ug gidak-on sa gútob) hard-tailed scad n.

pakol – (matang sa isdâ nga nindot ug kolor ug ganahan haduol sa mga gasang ug mokaon ug mga gagmayng kinhason) triggerfish n.

palangan – (matang sa gagmayng isdâ nga mosihag ang unod ug nagpuyô sa tab-angon nga tubig ug magpanon paglangoy) glassfish n.

palangitan – moray eel n.

palata/pata – (matang sa gagmayng isda kasagarang ibutang sa aquarium tungod sa iyang maanindor nga kolor) damselfish n.

palog – (matang sa gagmayng isdâ nga adto magpuyô sa lugar nga gasagol ang gasang ug bonbon) blenny n.

panangitan – (matang sa isdâ nga daot ug tag-ason) hairtail n. , cutlassfish n.

pandawan – dolphinfish?cobia n cabio n. laing termino: kume, tayad

pantaan – (lamian matang sa isdâ nga susama ug porma sa tilapia apan ug pulahon ang kolor ug priming makuha sa paso ug balingl) blubberlip snapper n.

pantat – giant tiger prawn n.

pawikan –sea turtle n.

pating 2. – reef shark n. ; Great White Shark n.

pilong – (matang sa pagi) pygmy devil ray n.

poki – (klase sa kinhason) egg shell n.

potpot – pugnose ponyfish n.

pugapo – summan grouper n.

pugot – (matang sa isdâ nga nindot pang-aquarium tungod sa iyang maanindot nga may-pagka-itom nga kolor , orange nga mga budlis ug magpuyô sa mabagang kagasangan) orange-lined triggerfish n. , orange-striped triggerfish n.

pulag-ikog – (matang sa isdâ nga magiprme sa ilawom sa dagat ug magpaibawbaw atoll sa kagabhion uban sa mabagâ nga duot) scad n. ; mackerel scad n. ; shortfin scad n. ; Indian scad n.

punaw – venus’s-shell n.

rompi – (isdâ nga tag-ason ug susama ug matang sa tabangko) chevron barracuda n. , blackfin barracuda n.

saang – scorpion shell n.

sagoksok – scrawled filefish n.

salanay – Crown-of-thorns starfish n
.
salasa – (matang sa isdâ nga taas ug talinis ang sungo, kanunay makuhâ sa baling, palangre ug sinsoro) halfbeak n. Genus: Hemiramphus

salindangan – (matang sa pagi) Chilean devil ray n. , sicklefin devil ray n.

salingukod – (matang sa gagmay nga isdâ ug walay interes alang sa mananaga)t whiptail n.

salmonete – (susama ug matang isdâ nga hinok nga kanunayng magpadaplin sa dagat) goatfish n.

samin-samin – (matang sa isdâ nga lignin ang laas ug puti ang himbis) Indian threadfish n. , trevally n.

samong – button shell n.

samulok – matang sa isdâ nga laparon nga mabuhî sa tubig parat ug tab-ang) deep-bodied mojarra n. , deep-bodied silverbiddy n.

sanga – manta n. , manta ray n. , giant devil ray n. , devil fish n. laing termino: pantihan, salanga

sanggowanding – (klase sa isdâ) moorish idol n. , toby n.

sangka-sangka – (matang sa kinhason nga adunay talignis sa lawas) murex n.

sape-sape – (matang sa isdâ nga susama sa potpot) pugnose ponyfish n.

sapsap – (gagmay nga isdâ sama sa potpot ug orange ang tumoy sa kapay) slipmouth n. . orange ponyfish n.

sasa – halfbeak n.

sawasid – halfbeaks n.
sigay – (klase sa kinhason nga ang kabhang ninot nga pang-adorno ug ginabaligya sa abroad) atlantic cowrie n.

sihi – (kinhason nga anha sa pagtapatan) top shell n.

sísí – mangrove oyster n.

sulid – (matang sa gagmay nga isdâ, may-pagka-asul ang kolor ug ang iyahang gagmay gigamit nga paon sa pagpmasol ug bariles) blue-and-gold fusilier n.

sulod-sulod – (matang sa kinhason nga daw kasing-kasing ang hugis kong tan-awon gikan sa túmoy) heart shell n.

sulong -(matang sa gagmay nga isdâ ug walay interes alang sa mananagat) whiptail n.

sunu – (matang sa isang lapulapu) leopard coralgrouper n.

sunoga – (matang sa isdâ nga daut ug taason, kahadlukan ang hitsura ug lapad ug ulo) flathead n.

tabangkô – (klase sa tag-asonug ug daku nga isdâ dagku ug panga ug mahait ang mga ngipon ) great barracuda n.

tabilos – (matang sa gagmayng isdâ nga puti ang dapit sa tiyan ug may itom nga kabang dapit sa bukobuko) slender ponyfish

tabugok – reef octupos n. Genus: Octupos

takla – spiny lobster?

taklobo – giant clam n.

tad – cigar wrasse n.

tadlungan – mangrove red snapper n. , rock salmon n.

tagabago – double barred spinefoot n. , double barred rabbitfish n.

tagmanok – wing shell n. , strombus shell n.

talab – (matang sa kinhason nga usahay adto mosuksuk ang gagmay nga pasayan) fan mussel n. , pen shell n.

talaba – oyster n.

talakitok – (klase sa isdâ) giant trevally n.

talaungan – bumphead parrotfish n.

tamarong – (matang sa isdâ nga susama ug dagway sa gútob) scad n.

tamban – bali sardinella n.

tambod – (matang sa isdâ nga taason ug ang kolor susama sa tikî ) lizardfish n.

tangkaan – (gagmayon ug mahalon nga isdâ nga puwahon ug kolor ug adto magpuyô sa patay nga kagaangan) chocolate hind n.

tangoy-tangoy – megamouth shark n.

tanlaron – (matang sa isdâ nga pang-aquarium tungod sa iyang kanindot ug kolor. Ang iyahang mata gilibutan ug budlis nga puwa nga daw silaw sa adlaw) moon wrasse n.

tatus – (kasag sa kalubihan nga nabantog sa kalami) coconut crab n. , purse crab n. , palm crab n. , tree crab n., robber crab n.

tikab – mackerel n.

tilang-daku – giant clam n. , smooth giant clam n.

tikud-tikud – (klase sa kinhason) venus clam n.

tigue – (matang sa isdâ nga masdagku sa bolinawo) baelama anchovy n.

tilapia – tilapia n.

timbungan – (matang sa isdâ nga pirme magpamabaw nga adunay itom nga budlis sa lawas nga miabot hangtod sa mata ug kanunayng makuha sa pasol ug baling) dash-and-dot goatfish n.

tipay – (kinhason nga tinubdan sa perlas) pearl oyster n. , pearl shell n.

tubo-tubo – (matang sa isdâ nga taas kaayo ug sungo, taas ug lawas sama sa diwit, dili kaayo kuhaon sa mga mananagat, apan kong dili matuyô pagkuha, kasagarang ibulad o asinan) cornetfish n. , flutemouth n.

tuway – mud clam n.

túyom – diadema urchin n. , centrechinus n., sea urchin n.

tugnus – herring n.

ubod – (matang sa isdâ nga daw bitin ug adto magpuyô sulod sa bangag) slender giant moray n.

ulan-ulan – (matang sa gagmayng isdâ nga adunay daku ug dalag nga ikog, magpuyo sibabaw sa batoon ug kagasangan, kanunay nga makuuha sa pukot) redbelly yellowtail fusilier n.

ulibalay – (klase sa isdâ) queensland trumpeter n.

upos-upos – bandfish n. , ribbonfish n.

uyap – paste shrimp n.

wakli-wakli – (matang sa gagmay nga isdâ nga magpuyô sa lungag ug mosuksuk sa lapok kong dunay laing isdâ nga buot motukob kaniyâ) goby n.


COPYRIGHT 2005. No part of this page shall be used for any publication without a written permission from the
author.

Jeffrey Omambac
jessohms@telus.net

BisCan - Bisayang Canadian

COPYRIGHT 2005. No part of this page shall be used for any publication without a written permission from the author.


Jeffrey Omambac
jessohms@telus.net