Make your own free website on Tripod.com

Pilipino Bisayans in British Columbia

Dictionary of Philippine Trees and Plants

Dictionary of Exotic Animals in the Philippines
HOME
Dictionary of Philippine Fruits
Dictionary of Philippine Fishes and Shells
Dictionary of Philippine Vegetables
Dictionary of Philippine Trees and Plants
Dictionary of Philippine Birds
WORD OF THE WEEK
Dictionary of Philippine Flowers and Garden Plants

Dictionary of Philippine Trees and Plants


CEBUANO -------------------- ENGLISH

abaka – manila hemp n. , cebu hemp n., abaca n.

abaniko – blackberry lily n.

akasya – rain tree n. , monkeypod n.

akle – siris n. , acle n.

agagkag – apitong n., dipterocarp n.

agoho – beefwood n.

adlay – job’s tears n.

agasas – rukam n. , Indian plum n.

aguyangyang - (tanom nga itambal sa tutunlan ugbpa.)
rosary pea n. , Indian licorice n. ; (ang liso nga tuhogon
himoong polsiras ugbpa.) jequirity n. , jequirity bean n.

ahos-ahos- (tanom nga gigamit nga pang-garden ug put ang
bulak bisan pa sa iyang iningles nga pangalan)
blue-eyed grass n.

alibangbang – (mub nga kahoy nga adunay dagkung bulak ug
aslom nga dahon gigamit nga timpla sa
paglut) Saint Thomas Tree n., orchid tree.

alalayon – (klase sa tanom nga gamitong tambal sa hilanat ugbpa.) balloon vine n

alambrillo – maidenhair n. , maidenhair fern n.

albahaka – sweet basil n. scientific name:

alingato – (tunokon nga kahoy o tanom) stinging tree n.

amarillo – African marigold n. , marigold n.

anabo – (klase sa tanom) devil’s-cotton n.

anahao – Footstool Palm n. , fan palm n.

anibong – (kahoy nga taas ug nipis ug lawas, ang dahon sama
sa lobi, apan manurok nga halos magtapad ang
punuan) nibong palm n.

anong – sebesten n. sebesten plum n. , Assyrian plum n. Scientific name:

apas – (tanom nga susama ug klase sa uway) apas palm n. ,
climbing palm

asahas - (tag-as nga matang sa sagbot nga sa laing bahin
sa pilipinas pagalutoon sama sa humay) palm grass

asunting – (tanom nga gamitong tambal sa ap-ap) ringworm bush n. , ringworm shrub n. laing pagltok: sunting

baho-baho – (mub ug bah nga tanom nga dalag ang bulak, ug magamit nga pangpurga sa bitok) sicklepod n. , cofeeweed n.

bakan – pond spice n.

baknit – (mub nga tanom nga ang makaon nga bunga makapahupay sa tutunlan) bramble n.

bakong – (tanom nga taason ug dahon ug dahon sa bulak put,
taason ug nigpis) Asiatic poison lily n. , poison
bulb n. , blood lily n.

bakya-bakya – dumbcane n. , mother-in-law plant n.

bagalnga – lunumidella n.

bagarnga – Hydnocarpus tree n.

bago – (matang sa kahoy nga igo-igo ang gitas-on, makaon
ang bunga ug dahon lig-on ang lapnis ug ang gamot
matambal sa malaria) Spanish joint fir n.

bagras – (matang sa dakung kahoy nga mapalgan sa mindanao)
Mindanao gum n. , Gum tree n. , eucalyptus n.

bagtik /bagtikan – (matang sa dagku ug malig-on nga kahoy) white seraya n.

balanti- (klase sa tag-as nga kahoy nga lig-on pangdapat sa balay) mouse deer’s poplar n.

balibago – (tanom duol sa dagat ug gigamit sa paggama ug pis) majagua n. , sea hibiscus n.

balili – (sagbot nga kinaham sa baka, kabaw ug uban pang hayop) panic grass n. , sweet grass n.

balingsua – (tanom nga gamitong tsa) forest tea n.

balite - banyan tree n. Scientific name:

balao – amboina pine n. , almaciga n.

balog-balog – (tanom nga asul ug buwak ug ang gamut gigamit nga pangpurga) blue pea n.

banab – (klase sa tanom nga gamitong tambal sa kidney ugbpa.) queen’s crape myrtle n. , banaba n.

banag – (tanom nga ang dagku ang unod nga malg para tumaron sa mga babaye nga may problema sa regla) American chinaroot n.

banalo – portia tree n. , tulip tree n. , seaside mahoe n.
bendy tree n.

banati – (klase sa tanom nga gamitong tambal) orange jessamin n. , orange jasmin n.

bangbang – (kahoy nga gigamit nga tambal sa tiyan ug
pangpurga) bonduc tree n.

bangkoro – (mub nga kahoy nga ang dahon gigamit nga tambal sa ulcer) Indian mulberry n.
banilad – sterculia n.

bansalaguin – bansalaguin n.

barangan – yard grass n.

baston de San Jose – (tanom nga gigamit nga pang-adorno apan sa laing nasud gigamit nga atop
ug pagkan-on ang unod) ti n. , ti palm n.

batao – (klase sa tnom) hyacinth bean n.

bayogo –(tanom nga ang panit mahimong buhaton ug sabon) snuffbox bean n.

bermuda – Bermuda grass n. , quick-grass n. , yard-grass

bingua – (tanom nga dalag-dalag ang buwak ug bunga ug ang
gamot gigamit tambal sa hilanat) blush macaranga n.

bitaog – (kahoy nga pution ang bulak ug ang duga sa panit magamit nga tambal sa nuka) mastwood n. , yellow tacamahac n. , poon tree n.

bitsuylas – drumstick tree n. , pudding-pipe tree n. ; (ang kabhang sa bunga) purging cassia n. , cassia fistula n. ; (ang nod nga tam-is kan-on) cassia pulp n.

bgo – bogo n.

bl – buri palm n. , talipot palm n.

bukot-bukot – (tag-as nga sagbot nga mokasalot sa laing kahoy o pananom) climbing hempweed n. ,
climbing boneset n.

bugang – (tag-as nga sagbot para pagkaon sa hayop) kans n.
, kans grass n.

buto-buto – (gamay nga tanom kilid sa dagat nga bunga
makahilo sa iro ug ang liso makahilo sa isd)
red-eyed cerbera n. , dogbane family n.

buy – (kahoy kon diin ang bunga kisap-kisapon sa mga
tiguwang niadto aron palig-on sa ngipon) betel n. ,
betel palm n., areca palm n.;(ang bunga) areca nut
betel nut n.

kabahero – lead tree n. , white popinac n. , jumby-tree n.

kabug – (klase sa tnom nga gamitong tambal sa hilanat ugbpa.) broomweed n. , sweet broomweed n.

kadlum – (klase sa tanom) patchouli n.

kadyos – pigeon pea n.

kagang-kagang – (tanom nga gigamit nga tambal sa nagkalainlaing sakit) prickly poppy n. , yellow poppy n.

kalantas – (kahoy nga nga maoy gigamit sa paghimo ug
maayong kalidad nga sista) Philippine cedar n.

kamagong – Philippine ebony n. laing termino: mabolo

kanding-kanding - lantana n.

kaningag- cinnamon n.

katmon – elephant-apple n.

katyobong – thorn apple n. , jimson weed n.

kawat-kawat – hilo grass n. , sour grass n.

kawayan-kiling – golden bamboo n. ; cana brava n.

kp-kp – sensitive plant n.

kogon – cogon n. , cogon grass n.

komentang – periwinkle n. , cape periwinkle n.

kudiapa – (klase sa tnom) cockscomb n. , coxcomb

kulantro – coriander n.

klo – breadfruit n. ; (ang bunga) meat-fruit n.

kuyot – intoxicating yam n. , bitter yam n.

dakit – weeping fig n. , java fig n. , banjamin fig n.

dalapot -(klase sa tanom) camphor tree n.

dalupang – (tanom nga ang liso lain ug bah ug dalag ang kolor sa bulak) musk mallow n.

do – (klase sa tag-as nga kahoy) argus pheasant tree n.

dapdap – coral tree n. ,

datilis – calabur tree n. , silkwood n. , Jamaica cherry n.

dawa – (sagbot nga pino ug bunga ug usahay malut nga biko) foxtail millet n. , Italian millet n. , Hungarain
grass n. ; common millet n.

dawdaw – (tanom nga nga makadapaw ang balhiboon nga lawas
ug ang dahon may-pagkaberde ang kolor) stinging
nettle n. , nettle n.

dita – scholar tree n. , devil tree n. , jelutong n.

doldol – ceiba n. kapok tree n. , silk cotton tree n.

duguan – (tanom nga ang lana gigamit nga tambal sa pangatol) nutmeg n. ; muskat nut n.

duwaw – (maorag ug luy-a nga dalag ug color nga magamit pagtambal sa bun-og) turmeric n. scientific name: curcuma longa laing pagltok : dulaw

gmelina – (klase sa kahoy) snapdragon-tree n. laing
termino: yemane

gabi-gabi – fancy-leaved caladium n.
gbon – (tanom nga itambal sa hubaghubag ugbpa.) ngai camphor n.

guanton – (matang sa mub nga tanom nga dagk ug dahon, pula ug bulak ug may gagmayng bunga) glory-bower n.

hagnaya – (klase sa tanom nga motorok sa lapokon o lamakon nga lugar ug susama ug dahon sa paku) climbing swamp fern n.

hagonoy – common floss flower n.

halom – love-lies-bleeding n. , thrumwort n. , tassel flower n.

handalamai – (tanom nga ang dahon balhiboon ug tonokon) nettle n.

idiok – (kahoy nga susama ug hitsura sa lubi, ug makahimo ug kamay, bino ug sarsa) sugar palm n. , gomuti palm n.

igem – yellowwood n. , Malaysian yellowwood n.

ipil – merbau n. , ipil n. , Moluccan ironwood n.

ipil-ipil – wild tamarind n. , ipil-ipil n. , the giant lead tree

lagtang – (tanom nga gigamit sa mga mananagat para malipong ang isd) cocculos n.

lampakanay – (klase sa tanom nga gamitong tambal) bulrush, bullrush n.

langnikit – (klase sa tanom nga mokatay ug magamit sa
paghim ug pis, ug may-pagkaaslom ang bunga)
treebine n.

lanigpa – Chittagong wood n

lapsay – pitcher plant n.

libas – (gamayng kahoy nga gamay ug may pagkadalagdalag ug pagkaberde ang bunga) hog plum n.

limbagat – (tanom nga obolngon ug dahon ug orihinal nga gikan sa America ug gipasanay dinhi sa
Pilipinas) Jamaica vervain n.

lnga –(tanom nga ang bunga gamitong tambal sa ugahip) Oregon grape n.

lumanog – (taas nga kahoy nga ang bunga daw alibangbang) silver-grey wood n. , white chuglam n.

lumbang - (kahoy nga ang lana gamitong kandil) candlenut

lumbayao – lumabayao n. , a Philippine mahogany

lumbia/sago – (kahoy nga pamilya sa lubi nga makahatag ug daw tayobong nga gamiton nga unaw) sago palm n.

lununu – (taaas nga kahoy nga mapalgan sa kalasangan ug dunay dalag nga bunga) myrobalan n.

madre de cacao – Mexican lilac n. , quickstick n., mother of cacao n.

mahogany – mahogany n. , West Indian mahogany n.
Honduras mahogany , broad-leafed mahogany

maksa – (gamay nga kahoy nga tag-as ug luyat ang sanga ug
gagmay apan taason ang dahon) Indian willow n.

magkono – (klase sa kahoy nga lig-on pangdapat sa balay) Philippine ironwood n.

malatungaw – Indian-rhododendron , Malabar melastome n.

manaog – (klase sa kahoy) tanguile n. , a Philippine
mahogany ; (ang iyang ginbas) red lauan n.

marsiko – awn grass n.

mayana – (tanom nga gamitong tambal sa hbag-hbag) coleus n. , flamed nettle n.

mayapis – (samtang puti pa) while lauan n. ; (kong mopula na) red lauan n.

mora – (tanom nga kasagarang itanom kilid sa basakan para dili modahili ang yuta ug gigamit nga sagol sa
pahomot) vetiver n. , khus-khus n.

narra – amboyna wood n. , amboyna n. , Andaman redwood n. ,
narra n. ; (ang iyang ginabas nga kasagarang
iexport) narrawood n. , Philippine mahogany n.

nip –nipa palm n. , mangrove palm n.

nit – (tanom nga gamiton sa pagbuhat ug basket ugbpa.)
climbing fern n. , nito n.

nonok – (klase sa kahoy) pagoda tree n.

olasiman – (klase sa tnom) purslane n. , pigweed n.

olasiman-ihalas – (tanom nga gigamit nga adorno sa balay tungod sa iyang maanindot nga dahon. Gigamit ang tanom nga tambal sa hubag-hubag ug nuka) peperomia n.

paku – tree fern n.

pakodo – spoonflower n. , yautia n.

pagulingon – (kahoy nga dunay gagmay nga pula nga bulak ug itom-itom nga bunga) mempat n.

pagusi – Indian lotus n.

palasan – (matang sa uway nga tunokon ug dunay gamayng bunga) rattan palm n.

palmera – (klase sa tanom nga susama ug hitsura sa buy ug maanindot sa garden tungod kay kasagaran upat ka punuan ang magdungan ug tub) areca palm n. , golden cane palm n.

palo de hierro – iron tree n.

pangantoan – Philippine pittosporum n.

panyawan – gulancha n.

piga-piga – (tanom nga ang buwak mamilit sa masaghid nga sapot) beggar-ticks n. , beggar’s-lice n.

piros-piros – cypress vine n.

pisao-pisao – black jack n. , cobbler’s peg n.

pitikpitik – (gamay nga tanom nga hayag ang kolor sa bulak) wayside tuberose n.

pobreng-kahoy – milk-hedge n.

pugahan – (klase sa kahoy nga ang dahon daw ikog sa isda ug sama sa lobi makahimo ug susama sa tuba)
fishtail palm n. , toddy palm n.

punan – (gamayng tanom nga usahay gamitong tambal sa hilanat) galangal n.

pungapong – elephant-foot yam n.

robles – kassod tree n.

sagisi – taas nga kaoy nga susama ug hitsura sa lobi nga dunay daghan, gagmay ug puti nga bunga) sagisi
palm n.

sgo – (kahoy nga pamilya sa buli nga makahatag ug daw tayobong nga gamiton nga unaw) sago palm n. laing termino : lumbia / itand sa: olibo

sampinit - brazilwood n.

sibukao – sappanwood n. , sapan n.

sinaw-sinaw – (tnom nga gamitong tambal sa hpong) peperomia n.

takoling – (tanom nga mokatay ug mokatkat sa laing kahoy ug gigamit nga pang-adorno sa kabalayan tungod sa iyang maanindot nga dahon) hunter’s robe n. ,
pothos n.

tagung-tagung – (tanom nga maoy gigamit sa paggama ug anyil mas taas kay sa tayum ug masdaghan ang
liso) indigo n. , indigo plant n.

tambis-tambis – cluster fig n. , country fig n.

tangantangan – castor oil plant n. ; (ang liso) castor bean n.

talisay – (klase sa kahoy) malabar almond n. , country
almond n. , Indian almond n.

talongon – (tanom nga bah ug adunay nag-inusang bulak) love-in-a-mist n. , stinking passionflower n.

tangkay – five-leaved chaste tree n.

tayobong – (ang tanom nga magamit nga pangsarsa) otaheite
arrowroot n. , pia n.

tayum – (tanom nga maoy gigamit sa paggama ug anyil masmub kay sa tagungtagung ug masdyutay ang liso) indigo n. , indigo plant n.

tigbao – bear’s breech n.

tikog – tanom sa motub sa tubigan nga gigamit sa paggam ug banig ug ubpa.) swan potato n. , arrow-head n.

tigao – (klase sa tanom nga may pagkalabo ang bulak ingon man may-pagkalabo nga mga pinong bunga) beauty berry n. , American beauty berry n. , French
mulberry n.

tigre – (tanom nga pang-adorno sa balay tungod sa iyang magah ug daw espada nga dahon. lig-onang iyang lapnis para gam-on nga pis) bowstring hemp n.

tindalo – Afzelia n. note: Kining maong kahoy mao ang
gidapat sa cross ni Magellan sa Sugbo.

tipolo – terap n.

tsa – (tanom nga gamitong tsa) forest tea n.

tubatuba – physic nut n. purging nut n. , Barbados nut n.

tbli – derris n. tuba n.

tgas – molave n.

tuog – Bishopwood n.

ubanon – a Philippine climbing palm with varieted color
leaves

ubi – greater yam n. , winged yam n. , water yam

ulayan – (matang sa dakung kahoy nga lig-on para idapat sa balay ugbpa.) oak n. , oak tree n.

uway– (matang sa uway nga tunokon ug dunay gamayng bunga) rattan palm n.

yagomgom – (mub nga tanom nga balhiboon ug dahon ug labohon ang bulak) India rhododendron n.

NOTE: A few of the local names of these plants may not be Cebuano names as books categorized them as "Visayan Names" of these species. Therefore, these names could be Visayan-Waray or Visayan-Ilonggo or a different Visayan language.

COPYRIGHT 2005. No part of this page shall be used for any publication without a written permission from the author.


Jeffrey Omambac
jessohms@telus.netNote: A few of the names of these species may not be the Cebuano name since books categorized them as "Visayan" only. Therefore, a few of these names could be in Visayan-Waray or Visayan-Hiligaynon or another Visayan language.

BisCan - Bisayang Canadian

COPYRIGHT 2005. No part of this page shall be used for any publication without a written permission from the author.


Jeffrey Omambac
jessohms@telus.net